Dekalog – Czyli 10 Przykazań Bożych

Play Video

Dekalog – Czyli 10 Przykazań Bożych

Dekalog to Dziesięć Przykazań Bożych, czyli zbiór nakazów i zakazów religijnych stanowiących podstawę moralności żydowskiej i chrześcijańskiej;

Według Biblii tekst Dekalogu został wręczony Mojżeszowi przez Jahwe na górze Synaj; wyryty na 2 kamiennych tablicach, zawierał podstawowe zasady przymierza Boga z ludem Izraela; zgodnie z wierzeniami tablice te miały być przechowywane w Świątyni Jerozolimskiej.
Jam jest Pan, Bóg twój, który Cię wywiódł
z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

2.Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.

3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

4. Czcij ojca swego i matkę swoją.

5. Nie zabijaj.

6. Nie cudzołóż.

7. Nie kradnij.

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Komentarze:

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ostatnio dodane filmy: